To main content

 

Åskollen, Tønsberg

Åskollen, Tønsberg

På Åskollen ved E18 i Tønsberg ligger betydelig næringsmiddelindustri som Nortura og Tine lokalisert. For å etablere tomtereserve for reloklalisering av annen næringsmiddelindustri, er det både gjennom regional plan og kommuneplan avsatt areal for videreutvikling av næringsklyngen på Åskollen. Åskollen ligger ved Ås-krysset som er et viktig kryss der hovedaksen FV 35 (Bispeveien) krysser E18 og går videre mot Tønsberg.

Næringsmiddelindustrien her er blant Vestfolds største arbeidsplasser og representerer nest størst verdiskapning i fylket. Industrien er viktig for landbruket i Vestfold spesielt og for hele matvarekjeden i regionen. Videreutvikling av næringsmiddelindustrien gir potensial for en betydelig styrking av næringsklyngen med mulighet for betydelige synergieffekter for både nye og eksisterende virksomheter. Målet er å utvikle et kraftsenter for næringsmiddelindustri på Østlandet bl. Samlokalisering kan gi samarbeids- og synergieffekter bl.a innen innovasjon, rekruttering, opplæring, vedlikehold, energiløsninger, frysekapasitet, distribusjon, sikkerhet mm

Kontaktperson for prosjektet:

Ole Johan Olsen
Tel.: 934 42 522
Epost: ojo@formateiendom.no