Personvern · Cookies · GDPR

 

Personopplysninger

Når du melder din interesse for våre prosjekter, kjøper leilighet av oss, besøker nettsiden vår eller på annen måte er i kontakt med oss, vil vi behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Format Eiendom AS ved daglig leder Andreas Hojem Olsen. Kontaktinformasjonen til Format Eiendom AS er:

Adresse: Åslyveien 21, 3170 SEM  –   E-post: post@formateiendom.no – tlf 941 42 000  -Organisasjonsnr.: 983 270 778

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte daglig leder eller vår personvernansvarlig på post@formateiendom.no eller telefon  941 42 000.

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Hvilke personopplysninger vi samler inn og for hvilket formål er angitt her:

 1. For å kunne besvare henvendelser som kommer inn til oss, vil vi behandle navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Det rettslige grunnlaget for vår behandling av personopplysninger vil i slike tilfeller være innsenders samtykke til å at vi kan lagre og behandle disse opplysningene, samt en interesseavveining i tråd med personopplysningsloven der vi anser det som nødvendig å behandle disse opplysningene for å kunne hjelpe deg med det du lurer på
 2. For å kunne administrere interesse for våre prosjekter. Enten den enkelte selv registrerer sin interesse eller ber oss om å gjøre det, registrer vi navn, adresse, epostadresse og telefonnummer samt hvilket prosjekt interessen gjelder og eventuelt nærmere beskrivelse av hva kunden er ute etter. Dette gjør vi etter samtykke/avtale med den enkelte, samt eventuell behandling av dine personopplysninger vi mener er nødvendig for å kunne tilby de prosjekter du har meldt din interesse for.
 3. For å kunne inngå avtaler om utleie og salg av leiligheter, næringslokaler eller annet. Det vil da være nødvendig å behandle bud, kjøpsbekreftelser og inngåelse av kjøp- eller leieavtaler, og derigjennom kjøperes navn eller navn på kontaktpersonen, adresse, mobil, epost, betalingsinformasjon og eventuelle kommentarer og korrespondanse ved oppfyllelsen av avtalen.
 4. For å kunne sende deg informasjon om prosjektenes fremdrift og markedsføring, benytter vi navn og epostadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av ditt eksisterende kundeforhold hos eller din innmeldte interesse for de aktuelle prosjektene utsendelsen gjelder, og ellers ved uttrykkelig samtykke til å motta slike henvendelser.
 5. Ved henvendelser som gjelder rekruttering til nye stillinger oss hos, vil vi behandle innsendte opplysninger om deg, din CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt ved å søke stillingen.
 6. For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Se mere om dette i avsnittet nedenfor.
 7. For å administrere avtaler med våre samarbeidspartnere og underleverandører, behandler vi personopplysninger om kontaktpersoners hos disse, så som navn, stilling hos arbeidsgiver, epostadresse og telefonnummer, i tillegg til korrespondanse ved oppfyllelsen av avtaler vi har med disse.

2. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Format Eiendom bruker databehandlere til å lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.  Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.

3. Hvor lagres dine personopplysninger?

Personopplysninger som behandles av Format Eiendom lagres i utgangspunktet på servere i Norge og Europa. Vi lagrer ikke personopplysninger i land utenfor EU/EØS.

4. Lagringstid/sletting

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for, med mindre en lengre lagringsperiode er pålagt eller tillatt i henhold til gjeldende lovgivning.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.  Bokføringsloven pålegger oss å oppbevare enkelte detaljer knyttet til kjøpshistorikk i fem år.

Personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes når du trekker tilbake ditt samtykke. Vi vil også slette personopplysninger du ber om å få slettet, med mindre det følger av lovkrav eller andre behandlingsgrunnlag at vi likevel må beholde de aktuelle opplysningene en viss tid.  Dine personopplysninger knyttet til interesseliste slettes når vi er kjent med at din interesse har opphørt, eller når vi ikke vet om interessen har opphørt senest to år etter at vi har hørt noe fra deg.

Vi forsøker i tillegg å sikre at personopplysninger og annen kundeinformasjon er oppdatert og korrekt, og at vi ikke lagrer informasjon som er unødvendig i forhold til formålene ved behandlingen av personopplysninger

Oppbevaring av anonymiserte opplysninger er ikke gjenstand for ovennevnte tidsbegrensninger eller slettekrav.

5.Hvordan beskytter vi dine opplysninger?

Beskyttelse av dine personopplysninger er en høyt prioritert oppgave for oss, og vi arbeider kontinuerlig for å beskytte personopplysninger og annen konfidensiell informasjon. Sikkerhetsarbeid omfatter både fysiske, tekniske og administrative tiltak. Tilgangen til dine personopplysninger er begrenset til ansatte som har et tjenstlig behov for slik tilgang. Vi vil gi opplæring til ansatte og tredjeparter der det er relevant, for å fremme bevissthet om Format Eiendoms retningslinjer og rutiner for personvern.

Sikkerhetsarbeidet innebærer også at vi jevnlig gjennomgår ulike faktorer som risikoeksponering, tilgjengelig teknologi, forretningsbehov og lovkrav. Dette sørger for at vi til enhver tid har tilstrekkelige sikkerhetstiltak, slik at vi eksempelvis kan forhindre at personopplysninger kommer på avveie.

6. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til:

 • Innsyn: Du kan be om å få vite hvilke personopplysninger vi har registrert om deg
 • Korrigering: Du har rett til å få feil, ufullstendige eller irrelevante opplysninger om deg korrigert uten opphold
 • Begrensning av behandlingen: Du kan kreve at vi begrenser vår behandling av dine personopplysningene
 • Trekke tilbake samtykke: Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke til vår behandling av dine personopplysninger
 • Dataportabilitet: Du kan be om å få utlevert personopplysningene du har gitt til oss i et format som kan overføres til en annen tjenesteleverandør
 • Å kreve sletting: Du kan kreve at vi sletter personopplysninger vi har lagret om deg uten opphold
 • Informasjon ved brudd på personopplysningssikkerheten: Hvis et brudd på personopplysningssikkerheten medfører høy risiko for dine rettigheter og friheter, plikter vi å varsle deg.

Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig. Se kontaktdata innledningsvis.

7. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

8. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

 

Informasjonskapsler («cookies»)

Format Eiendom AS (formateiendom.no) bruker cookies. Vi bruker informasjonskapsler for å gi innhold og annonser et personlig preg og for å analysere trafikken vår.

Vi gir lesetilgang til våre partnere om hvordan du bruker nettstedet vårt. Lesetilgangen brukes innen sosiale medier, annonsering og analysearbeid. Dette kombineres med annen informasjon de har samlet inn gjennom din bruk av tjenestene deres. Du godtar automatisk vår bruk av informasjonskapsler ved å bruke nettstedet vårt.

Bruk av informasjonskapsler («cookies»)

Når du besøker nettsiden til Format Eiendom AS, logger vi informasjon om besøket. Informasjonen er innsamlet passivt og lagres i såkalte cookies, eller informasjonskapsler, som er en liten tekstfil som lagres på din harddisk. Den kan ikke benyttes til å identifisere deg.

De fleste nettlesere aksepterer automatisk cookies, men du kan vanligvis modifisere nettleseren din til å avvise cookies hvis du foretrekker det:

Hvis du ønsker å lære mer om cookies, eller hvordan du kan kontrollere eller slette de, kan du gå til Aboutcookies.org for en detaljert veiledning. I tillegg er det enkelte tredjeparts annonsenettverk (eks. Facebook og Google), som tillater brukerne å velge bort eller tilpasse sine preferanser.

Det kan du gjøre ved bruk av linkene under:

Google Ads-innstillinger

Facebook Ads-innstillinger

Ditt samtykke gjelder følgende domener: formateiendom.no

Slik kan du unngå cookies

Om du ønsker å unngå bruk av cookies kan du stille inn din nettleser til å ikke akseptere cookies automatisk. Se nettleserens hjelpesider for innstillinger. Vær oppmerksom på at om du velger å utelukke cookies, vil flere av funksjonene på formateiendom.no ikke fungere optimalt. Ved å bruke nettsiden formateiendom.no samtykker du til bruk av informasjonskapsler.

Ønsker du at formateiendom.no sletter dine opplysninger, eller du ønsker å få utlevert dine personopplysninger lagret av formateiendom.no, så ta kontakt med oss. Kontaktinformasjon finner du på denne siden.

Postadresse:

Format Eiendom AS
PB 74,
3107 Sem