To main content

Ørsnes Brygge 

«Der lettvintlivet møter kanallivet»

Navnet, Innseilingen og Ørsnes Brygge, er ikke tilfeldig valgt. Innseilingen er møtepunktet mellom byen på den ene siden og fjorden på den andre. Utsikten til sjø, naturlandskap og byen kan bli en del av din framtidige hverdag. Sjøen gir spennende spillerom med stadige endringer i bevegelse, lyder, og reflekterende lysspill gjennom de ulike årstidene.

Teie - tett på trivsel og treffpunkter

5 min. spasertur til Rosanesparken,Teie hovedgård og Kystkultursenteret. 5 min. til Teie – Nøtterøys egen “lille by.” 10 min. å gå til Oseberg Kulturhus og Tønsbergs populære bryggeliv med cafèer, restauranter, Nordbyen og et yrende båtliv.

Ørsnes Brygge

Fra balkongen eller inne i leiligheten kan dere nyte et herlig måltid. Samtidig kan dere følge med på båtlivet til og fra Tønsberg, hvile øynene på naturområdene mot Rosanes, Træla, fuglereservatet eller innseilingens egne parker.

 

Nabo er roklubben med sine tilbud. Fra frokostterrassen kan du studere et våtmarksområde av internasjonal verdi (RAMSAR-område) med et spesielt rikt og interessant fugleliv. Her er det kort vei til en fantastisk skjærgård, Nøtterøy Golfbane, seilermiljøet på Fjærholmen og friområdet i Teieskogen med lysløype på vinteren.

«Trivsel også utendørs»

Prosjektet er omkranset av sjø, grøntområder og etablert villabebyggelse tilbaketrukket fra trafikkstøyen fra Ørsnes alleen og eksisterende Kanalbru. På innsiden av bryggepromenaden anlegges et naturlig vegetasjonsbelte med stedsegen sivvegetasjon og sandstrand. Dette er et særegent rekreasjons og oppholdsareal. Sentralt i området ligger en frodig bydelspark som et grønt hjerte i bebyggelsen. Parken er innrammet av flersjiktet vegetasjon. Stiforbindelser leder inn til og gjennom parken. Sentralt i parken ligger oppholdsplasser og lekearealer. Parken er et naturlig felles møtested for beboerne på Ørsnes brygge. Parken utgjør, som en bevisst kontrast, en grønn oase som man kan lukkes inne i. Dette forsterker siktlinjen og opplevelsen av hovedakse fra Ørsnes og ned til sjøen. Fellesanleggene og uterommene mellom og rundt husene er opparbeidet og tilrettelagt for ulike aktiviteter, samlet ca. 8000 m2. Mellom husene B4 og B5, på taket til garasjene, er det opparbeidet et spennende grønt uterom på ca. 500 m2. Uterommet inneholder stier, utsiktspunkt, bocciabane, uteplasser, pergola og gressarealer som blir tilgjengelig for beboerne på Ørsnes Brygge.