To main content

Hjemseng Bryggeby

Hjemseng Bryggeby

Format Eiendom AS ønsker å presentere et særdeles attraktivt og spennende boligområde på ca 100 daa på Hjemseng ved Ekenessundet i Færder kommune. Prosjektet er et samarbeid med tre grunneiere. Innspillet er konkret og synliggjort gjennom perspektiver, en masterplan, ulike temakart og en forenklet konsekvensutredning utarbeidet av Format Eiendom AS. Vår visjon er å bidra til bolig- og næringsutbygging som strekker seg mot et klimanøytralt samfunn med en kontaktskapende sosial profil utformet som moderne kanal- og kystlandsby, unik i nasjonal målestokk.

Kompakt, smart og bærekraftig transformasjon

Vårt mål er at bryggebyen skal bli et energivennlig, sosialt attraktivt og innovativt område som folk på øya vil være stolte av og de som flytter dit trives i.  Oppsummert ønsker vi å oppnå følgende:

  • En kompakt og unik bryggeby for ca 300 boenheter med variert byggeri fra 2- 5. etasjers, mest leiligheter, noe konsentrert småhusbebyggelse.
  • Attraktivt botilbud til befolkningen i Færder som bidrar til god flyttedynamikk og økt tilflytting
  • Gjennom bil-, sykkel-, båtdeling og samkjøring bidra til redusert antall kjørte km med bil
  • Korte og trygge gangveier vil øke bruk av buss fremfor bil
  • Båthavn med ca 400 plasser
  • Mellom 1-1,5 km med kyststier

 

For nærmere informasjon om prosjektet, kontakt:
Andreas H. Olsen
Tlf. 924 17 743
Epost: andreas@formateiendom.no