To main content

Hjemseng Brygge

Kontakt oss Les brosjyre

 

Ønsker du å få oppdateringer om prosjektet?

Følg prosjektet på Facebook.

Hjemseng Brygge

Format Eiendom AS ønsker å presentere et særdeles attraktivt og spennende boligområde på ca 100 daa på Hjemseng ved Ekenessundet i Færder kommune. Brua Eiendomsselskap AS v/Format Eiendom AS har siden 2013 jobbet med planer om bygging av boliger på dette unike området. Vår visjon er å bidra til attraktive og gode bomiljøer, en maritim møteplass samt lekeplasser og aktivitetsmuligheter for alle.

Kompakt, smart og bærekraftig transformasjon

Vårt mål er at Hjemseng Brygge skal bli et energivennlig, sosialt attraktivt og innovativt område som folk på øya vil være stolte av og de som flytter dit trives i.  Oppsummert ønsker vi å oppnå følgende:

  • En kompakt og unik boligområde for ca 270 boenheter med variert bebyggelse, fortrinnsvis fra 2-  etasjer. For det meste leiligheter og noe konsentrert småhusbebyggelse.
  • Attraktivt botilbud til befolkningen i Færder som bidrar til god flyttedynamikk og økt tilflytting
  • Gjennom bil-, sykkel-, båtdeling og samkjøring bidra til redusert antall kjørte km med bil
  • Korte og trygge gangveier vil øke bruk av buss fremfor bil
  • Båthavn med ca 400 plasser
  • Mellom 1-1,5 km med kyststier

 

Hva betyr dette for allmennheten?

 • Hele prosjektet bygger på grunntanken om å tilgjengeliggjøre strandlinjen for allmenheten. Kyststi, soldekk, leke- og aktivitetsområder etableres på de mest attraktive delene av tomta.
 • Styrke Hjemseng lokalsenter ved at kundegrunnlaget øker. Dette vil skape muligheter for nye service- og tjenestetilbud. 
 • Viktig for det lokale arbeidsmarkedet i Færder kommune. Prosjektet skaper arbeidsplasser i byggefasen (10-15 år), men også i ettertid.
 • Opprettholde eller styrke biologiske verdier og naturtyper ved kartlegging, tiltak og biologiske strategier.

 

Miljøkonsekvenser

Enhver utbygging vil ha noe betydning for biologisk mangfold. I forbindelse med planleggingen av Hjemseng Brygge er det utført en rekke analyser og utredninger av anerkjente konsulentmiljøer innen ulike fagfelt. Oppsummering av miljøkonsekvensene er sammenfattet i et notat som tar for seg opprinnelse, verdi og virkninger for de grønne områdene som omfattes av utbyggingen. Notatet kan leses her

 

 

Informasjonsbrosjyre

Vi har laget en informasjonsbrosjyre om våre planer og visjoner for Hjemseng Brygge.

Les brosjyre

Kontaktpersoner

Andreas H. Olsen

Tlf: 924 17 743
andreas@formateiendom.no

Gunn Hilde Hagen

Tlf: 924 41 304
gunn.hilde@formateiendom.no