To main content

 

Borgeskogen

Borgeskogen Næringsområde

Se film av området her.

Vestfold Næringstomter AS har utviklet Borgeskogen Næringsområde siden begynnelsen av 1990, og det er nå lagt ut ca 200 nye dekar for salg på Borgeskogen Øst.

Borgenskogen ligger rett ved E18 i Stokke og er logistikkmessig meget gunstig plassert i forhold til sentrale veisystemer via E18 sørover og mot Oslo. Det er etablert ca 100 bedrifter med totalt ca 2000 ansatte på Borgeskogen i dag, og mange ulike bransjer er representert på området. Av virksomheter som er etablert på området kan  bl.a. nevnes: Bring, Volmax AS, Matbørsen AS, Fosstech AS, Maxbo.

Borgeskogen er regulert for industri, produksjon, lager, verksted, serviceanlegg for biler og håndverksbedrifter med tilhørende kontorfunksjoner.

Borgeskogen Øst

Borgeskogen Øst omfatter et tomteområde på 200 daa som nå er ferdig regulert og klart for salg (lilla område). Tomteområdet blir opparbeidet og steinsatt og vil være byggeklar primo 2020. Området kan deles opp og tilpasses etter behov.

 

Ta kontakt for mer informasjon.
Sigbjørn Myhre, Format Eiendom AS tlf. 920 84 663
E-post: sim@formateiendom.no