To main content

 

Borgeskogen

Borgeskogen

Vestfold Næringstomter AS har utviklet Borgeskogen Næringsområde siden begynnelsen av 1990. På det 1000 dekar store industriområdet i Sandefjord kommune, er det kun en tomt igjen til salgs.

Borgenskogen ligger rett ved E18 i Stokke og ligger logistikkmessig meget gunstig plassert i forhold til sentrale veisystemer via E18 sørover og mot Oslo. Det er etablert ca 100 bedrifter med totalt ca 2000 ansatte på Borgeskogen i dag, og mange ulike bransjer er representert på området. Av virksomheter som er etablert på området kan  bl.a. nevnes: Bring, Volmax AS, Matbørsen AS, Fosstech AS, Maxbo.

Borgeskogen er regulert for industri, produksjon, lager, verksted, serviceanlegg for biler og håndverksbedrifter med tilhørende kontorfunksjoner.

Borgeskogen Øst

Borgeskogen Øst omfatter et tomteområde på 200 daa som nå er under regulering.

Ta kontakt for mer informasjon.
Vestfold Næringstomter AS v/Ole Johan Olsen, tlf. 934 42 522
E-post: ojo@formateiendom.no